ارتباط با ما

آدرس : غزنی، پلان چهار، دانشگاه خاتم النبیین (ص)

ایمل آدرس:  info.ghazni@khu.edu.af

شماره تماس: ۰۰۹۳۷۸۰۷۰۰۰۰۶