مجله دانشجویی پیام خاتم

برای رفتن به آرشیف مجله دانشجویی پیام خاتم اینجا کلیک نمایید!

اهداف نشریه پیام خاتم

دانشگاه خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی به منظور تحقق اهداف مندرج دربندهای ۴ و۵ ماده دهم وبند های ۲ ، ۶ و۱۳  ماده یازدهم اساسنامه دانشگاه خاتم النبیین (ص) واجرایی نمودن بند الف ماده نهم آیین نامه آمریت تحقیقات علمی، مبادرت به انتشار نشریه پیام خاتم با اهداف ذیل نموده است:

۱٫ زمینه سازی برای شکوفایی استعدادها ورشد جامعه بر اساس معارف وارزش های اسلامی ویافته های نوین علمی.

۲٫ زمینه سازی برای افزایش فعالیت های پژوهشی، ارتقای سطح علمی اعضای  هیئت علمی ونهادینه کردن فرهنگ وپژوهش درکشور.

۳٫ سهم گیری ومشارکت دررفع نیاز های علمی وتحقیقاتی کشوراز طریق بررسی علمی مسائل ومعضلات جامعه وارائه را حل های علمی ومتناسب با هویت وارزش های فرهنگی کشور.

صاحب امتیاز: دانشگاه خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی.

مدیرمسؤل: محمد ضیاء “حسینی”

طرح روی جلد: محمد جلیل کریمی.

“پیام خاتم” درویرایش مقاله ها آزاد می باشد.

“پیام خاتم” ازمقاله های اساتید ودانشجویان به گرمی استقبال می کند.

غیر از “پیام اول” مسئولیت مقاله ها به عهده نویسندگان آنها است.

آدرس:

کابل:  کارته ۴ ، سرک اول ، ۰۷۸۷۷۰۰۷۰۰

غزنی : شهرغزنی، پلان ۴، ۰۷۸۰۷۰۰۰۰۶

جاغوری: بازارغجور، ۰۷۸۵۵۳۷۶۱۵

ایمل: info.ghazni@khu.edu.af

ویب سایت: www.ghazni.khu.edu.af