مدیریت تکنالوژی معلوماتی

mahdi-mohammadineatmat-rajabi

با توجه به کمبود منابع علمی در کشور و عنایت به استفاده از فناوری روز، دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی به ایجاد بخش انترنت همت گماشته است، تا از این طریق بتواند امکانات علمی و فرهنگی لازم و کافی را برای اساتید و دانشجویان خود قرار دهد. اساتید و دانشجویان می توانند از طریق انترنت نیز مواد ومنابع علمی را جستجو کرده و کتابها و مقالات آبدیت شده را تهیه نمایند. و یا از سایتهای علمی و فرهنگی جهان دیدن نموده سوالات علمی خود را با اساتید و دانشمندان در اقصی نقاط جهان در میان گذارند و معلومات کافی بدست آورند، این مدیریت نیز با نظارت آمریت فرهنگی فعالیت دارد.

مسؤلین این بخش آقایان محمد مهدی محمدی و نعمت الله رجبی می باشد.

شماره تماس: ۰۷۶۷۴۴۶۴۲۱

ایمل آدرس:  it@ghazni.khu.edu.af

شماره تماس: ۰۷۲۹۵۵۵۰۰۱

ایمل آدرس : neamat.rajabi@ gmail.com