آمریت فرهنگی ـ تربیتی

%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b6%db%8c%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-3-1دانشگاه خاتم النبیین، در قبال تعلیم و تربیت دانشجویان خود، مسئولیت سنگینی به عهده دارند تا آنان را بر اساس آموزه های دینی و هنجارهای اجتماعی جامعه افغانستان نیز تربیت نمایند. به همین جهت این مرکز علمی و پژوهشی احساس وظیفه  می کند  تا علاوه بر تعلیم و تدریس دانشهای روز و مورد نیاز کشور به جوانان عزیز به تربیت اخلاقی آنان نیز بپردازد. در همین راستا بخش فرهنگی ـ تربیتی را ایجاد کرده است.

اهداف:

 • فضا سازی دانشگاه با هدف ایجاد نشاط علمــی، ‌رفتاری و اخلاقی؛
 • برگزاری برنامه های مناسبتی  و موضوعي در قالب جشن، سمینار وهمایش.
 • تشكيل کلاس های اموزشی هــنری  تربیتی؛
 • برگزاری مسابقات علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی؛
 • برگزاری نمایشگاه از محصولات هنری و توانمندي های دانشــــجویان؛
 • ایجاد رقابت سالم فرهنگی بین دانشجویان دانشگاها در قالب برگزاری مسابقات بین دانشگاهی.

فعالیت های انجام شده:

 • برگزاری نمایشگاه کتاب، نمایشگاه اثراساتید و هنری دانشجویان ازقبیل صنایع دستی، خطاطی، نقاشی، ‌ برگزاری مراسم ومحافل به مناسبت های مختلف ملی ودینی.
 • برگزاری نمایشگاه عکس (کارکرد تصویری دانشگاه خاتم النبیین (ص) درغزنی).
 • شرکت در نمایشگاه عرضه خدمات برای مردم غزنی ،  که دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی به عنوان عرضه کننده تحصلات عالی برای مردم دراین نمایشگاه شرکت نمودند.
 • راه اندازی پارلمان دانشجویی،  فعال سازی انجمن های دانشجویی از دانشکده ها.
 • انتشار نشریه  «پیام خاتم» نشریه مشترک از مقاله های اساتید و دانشجویان شعبه غزنی که شماره دهم  آن درحال نشراست.
 • برگزاری  مسابقات ورزشی فوتبال و والیبال  بین تیم های دانشکده های اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی و طب .

مسئولیت آمریت فرهنگی _ تربیتی،  شعیه غزنی این دانشگاه را  محمدضیاء حسینی به عهده دارند.

تهیه وترتیب: آمریت فرهنگی _ تربیتی