شفاخانه کدری

hospital1

دانشکده طب معالجوی شعبه غزنی، همزمان با دانشکده های فقه و حقوق،‌ علوم سیاسی، اقتصاد و مدیریت و قابلگی با توجه به ضرورت و نیاز مردم در بخش صحی،  با هدف تربیت نیروی های متخصص و مسلکی در علوم طبی جهت  ارائه راهکار برای معضلات  صحی جامعه،  از سوی وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا در چارچوب قوانین و لوایح پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی شروع به فعالیت نموده است .

با توجه به ارتقای کیفیت آموزش و تجربه های طبی محصلین این دانشکده  و مشکلات صحی مردم غزنی شفاخانه کدری این پوهنتون نیز از بهار سال ۱۳۹۵ به فعالیت آغاز نموده است.

این شفاخانه در بخش های مغز و اعصاب، داخله و جراحی، نسائی ولادی، اطفال و نوزادان، مجاری بولی و امراض تناسلی در خدمت مردم غزنی می باشد.

شفاخانه کدری شعبه غزنی با داکتران متخصص در بخش های فوق و فیس رایگان و معاینات تلویزیونی، لابراتوار، اکسری و دواخانه با بهترین کیفیت وکمترین هزینه به صورت شبانه روزی در خدمت مردم می باشد.

آدرس:  شهرغزنی، اده قره باغ، شفاخانه کدری خاتم النبیین(ص) شماره تماس:‌  ۰۷۹۴۵۹۰۹۹۹

آمریت فرهنگی_ تربیتی شعبه غزنی