اندیشه خاتم

no-1

برای رفتن به آرشیف نشریه اندیشه خاتم اینجا کلیک کنید !

نشریه علمی – تخصصی اندیشه خاتم

دانشگاه خاتم النبیین (ص) درسال ۱۳۸۶ با همت فقیه فرزانه حضرت آیت الله العظمی محسنی ومدیریت دانشمند فرهیخته جناب داکتر عبدالقیوم سجادی با شعار تعهد وتخصص وفراهم نمودن زمینه وامکانات آموزشی وتحقیقی دربخش علوم انسانی وتجربی تاسیس شده است در حال حاضر دررشته های طب، اقتصاد، مدیریت، علوم سیاسی ، فقه وحقوق ، کامپیوترساینس، انجنیری، قابلگی و…. فعالیت دارد.

شعبه غزنی این دانشگاه که ازبهار سال ۱۳۹۱ درشهر باستانی غزنی به فعالیت آغاز نموده است علاوه بر بخش آموزش دررشته های فقه وحقوق ، علوم سیاسی، اقتصاد ومدیریت ، طب معالجوی وقابلگی، دربخش نشرات علاوه برنشریه تخصصی اندیشه خاتم، نشریه “پیام خاتم” کارمشترک ازنوشته های اساتید ودانشجویان  را با اهداف زیر منتشر نموده است:

  1.    زمینه سازی برای شکوفایی استعدادها ورشد جامعه بر اساس معارف وارزشهای اسلامی ویافته های نوین علمی؛
  2.    زمینه سازی برای افزایش فعالیتهای پژوهشی، ارتقای سطح علمی اعضای هیئت علمی و نهادینه کردن پژوهش در کشور؛
  3.   سهم گیری و مشارکت در رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور از طریق بررسی علمی مسائل و معضلات جامعه و کشور و ارائه ی راه حل های علمی و متناسب با هویت و ارززشهای فرهنگی جامعه.

صاحب امتیاز: شعبه غزنی دانشگاه خاتم النبیین (ص).

مدیرمسؤل: حسین حبیبی.

سردبیران: محمد ضیا حسینی و دکتر علی رضا ناصری

مدیراجرائی: محمد جلیل کریمی.

آدرس:غزنی، پلان چهار، دانشگاه خاتم النبیین (ص).

شماره های تماس: ۰۷۸۰۷۰۰۰۰۶-۰۷۷۷۷۷۹۰۹۷

ایمل : info.ghazni@khu.edu.af

آمریت فرهنگی- تربیتی شعبه غزنی